HiPeac Vision 2024

Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)

HiPEAC és una plataforma europea que té com a objectiu estructurar, connectar i fertilitzar les comunitats europees de recerca i innovació acadèmica i industrial en computació integrada i sistemes cibernètics. El seu objectiu és generar una visió d'alta qualitat sobre el futur dels sistemes informàtics a Europa, organitzant activitats per a connectar les diferents comunitats amb grans talents informàtics per a elaborar anàlisis d'impacte i difondre els resultats de les recerques dins i fora de la comunitat europea de sistemes informàtics.

Cada dos anys, HiPEAC proporciona la seva "visió" sobre el present i futur del big data i l'arquitectura integrada d'alt rendiment, aquesta és la infografia que hem dissenyat per al HiPEAC 2023. En ella es reflecteixen les diferents "curses" o reptes als quals s'enfronta la comunitat, plasmades a través d'una il·lustració amb un context virtual en la qual els objectius es presenten com a grans pics a escalar.

HiPEAC 2023
HiPEAC 2023 flyer
HiPEAC 2023
HiPEAC 2023 book
HiPEAC 2023
HiPEAC 2023
HiPEAC 2023 poster
HiPEAC 2023 flyer