FNF Madrid, last months

Friedrich Naumann Foundation

Disseny de la revista semestral de la Friedrich Naumann Foundation Madrid, en ella s'exposen les activitats i accions realitzades per la Fundació durant els seus últims mesos de vida. Aquest és el resultat de l'encàrrec en el qual es ressalta la idea de trencar el quadriculat llibre d'estil de la fundació per a tractar d'arribar a una audiència més jove, buscant una estètica més pròxima a través de metàfores visuals.