Què passa després del contenidor groc?

Ecoembes

Què passa després de dipositar els residus d'envàs en el contenidor groc? Sota aquesta qüestió es desenvolupa el disseny de les infografies per a la nova estratègia comunicativa d'Ecoembes. La proposta consisteix a mostrar amb total transparència el procés de separació, tractament i reciclatge de les diferents fraccions de residu, retratant el viatge dels residus des de la llar fins a la seva transformació en matèria primera i els productes d'ús diari que s'obtenen. El seu disseny en forma de tòtems autoportants, desenvolupat per Oiko, es planteja per al seu ús itinerant en diferents fires i esdeveniments on es promocioni la participació ciutadana a través del coneixement.

Infografia Ecoembes
Infografia Reciclado Papel
Infografia Ecoembes
Ecoembes comunication campaign
Infografia reciclaje Ecoembes
Ilustraciones Ecoembes
Infografia reciclaje PET
Ecomebes totems infograficos
Reciclado plástico MIX
Infografia reciclaje metal Ecoembes
Infografias Ecoembes
Comunication campaign for Ecoembes
Reciclado Ecoembes
Reciclado Ecoembes