Què passa després del contenidor groc?

Ecoembes

Què passa després de dipositar els residus d'envàs en el contenidor groc? Sota aquesta qüestió es desenvolupa el disseny de les infografies per a la nova estratègia comunicativa d'Ecoembes. La proposta consisteix a mostrar amb total transparència el procés de separació, tractament i reciclatge de les diferents fraccions de residu, retratant el viatge dels residus des de la llar fins a la seva transformació en matèria primera i els productes d'ús diari que s'obtenen. El seu disseny en forma de tòtems autoportants, desenvolupat per Oiko, es planteja per al seu ús itinerant en diferents fires i esdeveniments on es promocioni la participació ciutadana a través del coneixement.