Hispanotex corp & website

Hispanotex

Disseny de la nova marca d'Hispanotex, i del seu nou web. Hispanotext és una de les grans indústries tèxtils de Barcelona en l'actualitat, especialitzats en disseny i confecció de texiduries i estampats per a la llar, són un dels grans fabricats de tapisseries en l'àmbit nacional. El seu creixement ha estat constant des dels seus orígens en el 1956 en el que es va fundar l'empresa. L'actual adaptació al món digital, ha fet patent la necessitat d'un redisseny de la seva identitat.