HiPeac Visión

Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)

Cada dos anys, HiPEAC proporciona la seva "visió" sobre el present i futur del big data i l'arquitectura integrada d'alt rendiment, aquesta és la infografia que hem dissenyat per a la HiPEAC Vision 2019. En ella es presenta una breu història de la computació fins a arribar a la situació actual en la qual, la impossibilitat de reduir la grandària els components electrònics, ens obliga a plantejar-nos noves vies de desenvolupament dins d'un món cada vegada més automatitzat i adaptat a la intel·ligència artificial.